Fd Fryshusetledare fråntas vapen efter Hizbollahstöd

Foto: Ungdomsledarens bakgrundsbild på Facebook

En tidigare ungdomsledare för Fryshuset har blivit av med vapen och ammunition på grund av sympatier med den shiamuslimska terroristorganisationen Hizbollah och dess väpnade gren. Beslutet fattades av Polismyndighetens rättsavdelning och har nu fastställts av Förvaltningsrätten i Stockholm.

Polisen beslutade i höstas att omhänderta skjutvapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis från en man som verkat som ungdomsledare vid Fryshuset i en kommun strax norr om Stockholm. Omhändertagandet skedde i samband med en husrannsakan i mannens bostad.

Skälen för beslutet var att det fanns anledning att ifrågasätta hans lämplighet som vapeninnehavare eftersom han öppet uttryckt sympatier för en terroristklassad organisation och vid flera tillfällen umgåtts med personer kopplade till vålds- och vapenbrott. Det kunde därför inte uteslutas att hans vapnen skulle komma att missbrukas och det var också sannolikt att vapentillståndet skulle återkallas. Polismyndigheten menade att mannens omgivning är sådan att skjutvapen inte bör förekomma i den.

Mannen överklagade beslutet och hävdade att han inte har samröre med kriminella och inte heller sympatiserar med någon terroristklassad våldsbejakande islamistisk organisationen. ”Han är muslim och delar ibland politiska inlägg på sin Facebook, men så vitt [han] vet så råder det religionsfrihet i Sverige”, fortsatte han. Mannen menade också att polisen grundat sitt beslut på sekretessbelagda handlingar. I frågan om uppgiften om samröre med personer kopplade till vålds- och vapenbrott sa han att han har en bred umgängeskrets och att kriminaliteten i förorterna är ett utbrett problem som inte kan lastas honom. Och han la till att han uppfattar det som att han straffas för sina trygghetsskapande insatser i kommunen.

Med den avslutande kommentaren om trygghetsskapande insatser syftar han på att han under flera år varit ungdomsledare för Fryshuset i kommunen. Han gav också in ett intyg från Fryshuset i målet. Fryshusets verksamhet på orten har delvis finansierats i ett partnerskap med den aktuella kommunen med det kortsiktiga målet att komma tillrätta med en ökad oro och skadegörelse och det långsiktiga att skapa trygghet och gemenskap så att ungdomar inte söker sig till andra, negativa sammanhang.

Förvaltningsrätten skriver i domen att det ”inte framkommit att [ungdomsledaren] själv har begått brott eller har för avsikt att göra det”. Det är dock inte korrekt. Ungdomsledaren dömdes nämligen för ett antal år sedan för brott mot knivlagen. Därutöver förekommer han som vittne i ett par mål om rån där de tilltalade har varit unga män som deltagit i den verksamhet som ungdomsledaren drev för Fryshuset. Han åberopades av de tilltalade som ville att hans uppgifter skulle ge dem alibi för råntillfällena.

Polismyndigheten tillbakavisade i målet mannens uppgifter och redogjorde för information från underrättelseenheten:

Av underrättelseenhetens yttrande framgår att [ungdomsledarens] facebooksida har innehållit flera indikationer på våldsbejakande islamistisk trosuppfattning med sympatier för den iranskstödda organisationen Hizbollah och dess väpnade gren. Vidare framgår att [ungdomsledaren] följt ett våldsbejakande islamistiskt konto på Instagram. Polismyndigheten har noterat att samma dag som husrannsakan genomförts och Polismyndigheten hämtat vapnen hemma hos [ungdomsledaren] har denne städat sina konton i sociala medier från bilder och öppna sympatier med en våldsbejakande islamistisk trosuppfattning. Av underrättelseenhetens yttrande framgår vidare att [ungdomsledaren] har bekräftat umgänge med nätverkskriminella vilka har koppling till vålds-, vapen [sic] och narkotikabrottslighet.

Polismyndigheten upplyste också om att den har tillgång till mer underlag än vad som getts in till förvaltningsrätten men att det inte kunde kommuniceras med hänvisning till att uppgifterna var sekretessklassade.

Som bevisning gav Polismyndigheten in ett antal skärmdumpar från ungdomsledarens sociala medier. Hans tidigare bakgrundsbild på Facebook (se ovan) var en Hizbollahsoldat med rörelsens armbindel som knäböjer och ber med Hizbollahs flagga vajande i mitten under en martyrinspirerande text.

Förvaltningsrätten såg inte anledning att betvivla Polismyndighetens uppgifter och kom till slutsatserna att det fanns skäl att ifrågasätta hans lämplighet som vapeninnehavare och att hans vapentillstånd sannolikt senare skulle komma att återkallas.

Doku har varit i kontakt med Fryshuset för att få besked om ungdomsledaren fortfarande är verksam där men har ännu inte fått något svar om det.

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.