Finska SUPO varnar för radikalisering över generationer

Den finska Skyddspolisen SUPO släppte idag den 23 mars sin årsbok för 2020. Terrorhotet mot Finland ligger kvar på en förhöjd nivå. Säkerhetspolisen pekar ut generationsöverskridande radikalisering som ett oroväckande fenomen i den radikalislamistiska miljön. 

Enligt Skyddspolisen ligger terrorhotet mot Finland kvar på nivå 2, ett förhöjt hot på en fyrgradig skala. Det största hotet för terrorattentat bedöms utgöras av enskilda aktörer och smågrupper som stöder en högerextrem eller radikalislamistisk ideologi.

Hotet från högerextrem terrorism har ökat och lägesbilden för extremhögern är mer oroväckande än förr. Samtidigt har fenomenet med utländska stridande medfört allt fler internationella kontakter hos de radikalislamistiska aktörerna i Finland. Flera personer återvände till Finland från konfliktområdet i Syrien och lägret al-Hol under 2020. 

Skyddspolisen bedömer att majoriteten av återvändarna från konfliktområden sannolikt kommer att fortsätta vara verksamma inom radikalislamistiska nätverk, exempelvis genom rekrytering eller spridning av extrem ideologi. 

Enligt Skyddspolisen utgör de som återvänder från konfliktområden ett hot mot den nationella säkerheten på både kort och lång sikt.

En majoritet av målpersonerna för kontraterrorism har kopplingar till radikal islamism. De radikala islamistiska nätverken i Finland är multietniska och generationsöverskridande.

Under rubriken: Efter kalifatet – vilken väg väljer den radikala islamistiska terrorismen, beskriver SUPO att den radikala islamistiska terrorismen just nu är i en övergångsfas och söker en väg framåt. 

Terrororganisationen IS blev ett av 2010-talets mest betydande företeelser som lockade till sig tiotusentals utländska stridande och erövrade stora områden i Syrien och Irak. IS har nu blivit mindre attraktivt efter att organisationen förlorade sina territorier. Anhängarna av ideologin och deras nätverk har däremot inte försvunnit och verksamheten kan mycket snabbt komma att kanaliseras mot en ny gruppering om omständigheterna är de rätta. Vilket bevisas av den dragningskraft som IS utgjorde i Syrien och Irak, säger Skyddspolisen. 

Rekrytering, återvändare och generationsöverskridande radikalisering

Utländska stridande och tanken om ett kalifat spelade tidigare en betydande roll för värvningen till våldsbejakande miljöer. I dagsläget är värvningen istället inriktad på att stärka nätverk i närmiljön. Uppmaningen är att delta i exempelvis stödjande verksamhet i Europa i stället för att resa till konfliktområdet.

Nätverken försöker öka sina anhängarskaror genom att sprida en världsbild och ideologi som strider mot västerländska värden och strävar efter att förverkliga den radikala ideologin i livet i Europa. Radikalisering i närmiljön spelar en väsentlig roll.

I Finland och övriga Europa har nätverken vuxit sig starkare bland annat genom återvändarna. Deras vistelse på IS-kontrollerade områden har också gett upphov till bekantskaper och komplicerade familjeförhållanden över nationsgränserna. 

Skyddspolisen skriver att generationsöverskridande radikalisering är oroväckande och att det finns familjer i Finland där radikaliseringen förts över även till tredje generationen. Barnen växer redan från början upp i en radikal miljö.

”Insatser måste göras för att förebygga att de radikala nätverken stärks. I värsta fall uppkommer det också i Finland nätverk med en parallell radikal verklighet som det är svårt att frigöra sig från”, skriver Skyddspolisen.

Skyddspolisen varnar också för att radikalislamistisk och högerextrem terrorism utmanar varandra. Orosmomentet består i att de extrema ideologierna ger näring åt våldsdåd mot varandra i Europa. 

SOFIE LÖWENMARK 

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.