Kammarrätten ändrar dom om IS-barn

IS propagandafoto.

Efter att IS-kvinnan kom tillbaka till Sverige omhändertogs hennes två barn i slutet av oktober. Förvaltningsrätten hävde dock beslutet vilket nu kammarrätten ändrar i sin sin dom. På jourhemmet har barnen, fyra och sex år gamla, talat om att musik, dans och film är haram. IS-kvinnan är misstänkt för krigsbrott. 

När IS-kvinnan återvände till Sverige under organiserade former den 21 oktober omhändertogs hennes två barn 4 och 6 år gamla samma dag. Kvinnan anhölls misstänkt för krigsbrott men släpptes någon dag senare.

IS-kvinnan har gått med på en frivillig vårdplan vilket inneburit att mamman och barnen har bott tillsammans på ett utredningshem mot nämndens önskemål om att barnen och mamman skulle skiljas åt. Men förvaltningsrätten ansåg att det inte var sannolikt att barnen behövde beredas vård enligt LVU och att det omedelbara omhändertagandet därmed omedelbart skulle upphöra. 

Den berörda stadsdelsnämnden i Stockholm överklagade beslutet och nyligen föll kammarrättens dom som biföll överklagandet. Barnen ska därmed vara omhändertagna. 

Reste som 18-åring till Syrien 2014

IS-kvinnan reste som 18-åring till Syrien i augusti 2014, strax efter att Islamiska staten utropat sitt kalifat. Om hennes liv hos terrorsekten är inte särskilt mycket känt. 

Själv sa hon under förhandlingen i förvaltningsrätten att hon i huvudsak varit förpassad till hemmet och till hushållsarbete. 

Hon sa att det inte framkommit något som ger skäl för oro för barnens hälsa och utveckling, men menade däremot att finns en risk att barnen far illa av att behöva separeras från sin mamma. 

Hon tillbakavisade Säpos påståenden om att hon skulle ha varit delaktig i att stötta en terroristorganisation och sa att hennes rörelsefrihet under större delen av tiden i Syrien varit kraftigt begränsad. Hon bestred också påståendet att hon har haft möjlighet att lämna Syrien och sa att hon vid flera tillfällen försökt lämna sitt hem, men samtliga gånger blivit påkommen och förts tillbaka mot sin vilja. 

Efter att kvinnan tillfångatogs i Syrien under 2018 har hon och barnen suttit i fånglägret al-Hol. Hon sa att hon under åren i lägret al-Hol vid flera tillfällen har varit i kontakt med Utrikesdepartementet och med svenska journalister för att få hjälp att lämna fånglägret, men att hon inte hade fått någon riktig hjälp av svenska myndigheter förrän i augusti i år. 

Hon uppgav att hon ville bo tillsammans med barnen i ett utredningshem, eller att barnen i vart fall ska placeras inom familjens egna nätverk. 

Olämpliga krigslekar

Barnens ombud bedömde att barnen har kommit tillrätta i jourhemmet och verkar trivas där. Barnen tycks enligt ombudet i huvudsak må bra men jourhemmet berättar att barnen sagt att bland annat musik, dans och film är haram. Det äldre barnet, den sexåriga pojken, leker också olämpliga krigslekar. 

Utrikesdepartementet och Säkerhetspolisen skickade in en orosanmälan till nämnden om de två barnen en tid innan deras ankomst till Sverige. Det gjorde också Polismyndigheten NOA, Nationella operativa avdelningen, med information om vilket datum barnen och kvinnan skulle komma och informerade om att mamman var misstänkt för krigsförbrytelse och folkrättsbrott. 

Säpo skrev bland annat att kvinnan under en lång tid varit delaktig i att stötta en terrororganisation i Syrien och bedömde  att det hade varit möjligt för henne att lämna Syrien om hon så hade önskat och beskrev att valet att stanna i Syrien kunde tyda på en hög grad av övertygelse och engagemang för IS. Säpo befarar också att hennes två barn under uppväxten i Syrien kan ha bevittnat det grova våld som förekommit där och antog vidare att den enda skolgång som funnits tillgänglig har bestått i indoktrinering i terrororganisationens dogmer.

Enligt polisen fanns det skäl för oro avseende mammans förmåga att ta hand om och skydda sina barn mot bakgrund av uppgifterna om hennes sympati och tillhörighet med terroristorganisationen Islamiska Staten, och att hon frivilligt valt att ansluta sig och föda och uppfostra barn där. 

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.