Tingsrättens slutsats om nämndemannen förvånar

Nämndemannens religiösa texter färgas starkt av hans egna personliga åsikter. Att tingsrätten inte har uppfattat det förvånar, skriver Magnus Sandelin i en kommentar.

Vad innebär ett lätt slag som inte träffar ansiktet, inte orsakar någon fysisk skada på kroppen eller lämnar något märke, för den kvinna som utsätts?

Den nämndeman vid Göteborgs tingsrätt som Doku tidigare har uppmärksammat förklarar i sin skrift ”Kvinnan i Islam” att ett sådant slag i extrema fall är tillåtet enligt Koranen, och kommenterar sedan med sina egna ord:

”Detta gör det mer till en symbolisk åtgärd än en straffande. Det kan, i vissa fall, tjäna till att göra hustrun uppmärksam på allvaret om hon skulle fortsätta med sitt oresonliga uppförande.”

Efter Dokus avslöjande att mannen skrivit flera artiklar där han tolkar islamiska texter och legitimerar den här typen av beteende så tillsatte Göteborgs tingsrätt en utredning. Nu är man färdig, och har kommit fram till att mannen är fortsatt lämplig för uppdraget som nämndeman. 

Enligt ett pressmeddelande från tingsrätten så är de uppgifter som har citerats i media ”lösryckta ur sitt sammanhang och är i delar regelrätta citat från religiösa texter.” Vidare så finns det enligt tingsrätten inte stöd i mannens texter för att han ”själv förespråkar sådana uppfattningar på det sätt som påståtts i media.”

Det är en mycket märklig slutsats om man läser de texter som mannen har publicerat. Där gör han nämligen sina egna högst personliga tolkningar av de religiösa skrifterna. Som i exemplet ovan, eller när han använder statistik om svenskars otrohet som argument för att ”det västerländska insisterandet på monogami är i grunden falskt” och att ”Islam har tillåtit mer än en fru för att skydda samhället från omoral och för att upprätthålla kvinnors värdighet och respekt”.

I ett avsnitt om sharialagstiftningens principer skriver mannen att de ”är avsedda att skydda människor från ondska och leda dem till det som är bäst i alla aspekter av livet”, och ”Shari‘ah ger föreskrifter som garanterar rättvisa, främjar den allmänna välfärden, bevarar ordning, säkrar mänskliga rättigheter och definierar ansvar”. Går det att formulera det på det sättet utan att mena det? 

Eller hans formuleringar om straffen enligt sharia: 

”Det är sant att systemet innehåller ett fåtal stränga straff för vissa typer av brottslingar, men i praktiken har brottsligheten alltid varit drastiskt reducerad i samhällen som tillämpar shari‘ah, och detta är det verkliga syftet med dess lagstiftning.”

Enligt tingsrätten har mannen vid samtal framhållit ”att han utför sin dömande gärning i enlighet med svensk lagstiftning”. Det må så vara. Mannen har tyvärr inte själv velat låta sig intervjuas av Doku om detta. Men de texter som han har skrivit är inga renodlade referat av religiösa texter, som tingsrätten tycks mena, utan färgas starkt av hans egna personliga åsikter. Att tingsrätten inte har uppfattat det vid sin genomläsning förvånar.

MAGNUS SANDELIN
ansvarig utgivare för Doku

Det här är en krönika där åsikterna är skribentens egna.

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.