Våldsbejakande islamist hindrade dotterns skolgång

En man som nyligen ställts under anmälningsplikt eftersom Säpo bedömer att han ingår i den våldsbejakande islamistiska miljön fick tidigare sin dotter omhändertagen. Dottern hade utsatts för ett omfattande våld och förtyck och mannen ska av religiösa skäl även ha förhindrat henne från att delta i skolundervisningen. 

Säkerhetspolisen fick nyligen rätt i hovrätten om att en 38-årig man ska underkastas anmälningsplikt fem dagar i veckan, vilket Dagens juridik rapporterat om. 

Säpo gjorde gällande att 38-åringen är en del av den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige. Hovrätten delade den bedömningen och ansåg att omständigheterna är sådana att det kan befaras att mannen kommer att begå eller medverka till terroristbrott. 

Mannen har tjetjenskt ursprung och är medborgare i Ryssland och kom till Sverige 2012.

Dömd för att ha förberett ett beställningsmord 

Mannen är dömd flera gånger, bland annat för förberedelse till mord. 

Säkerhetspolisen följde ett par personer i det ”kaukasiska nätverket” när de upptäckte att de planerade ett mord. Foto: Från Säpos övervakningsfilm

Han dömdes 2016 för att tillsammans med två andra män med tjetjenskt ursprung ha tagit på sig att mörda en person. En utpekad man skulle dödas inom en vecka och ersättningen för det skulle vara 200 000 kronor. Om mordet utfördes genom att strupen skars av med kniv kunde det bli 40 000 kronor till.

Domen återger avlyssnade samtal där det framgår att männen väntade med att utföra mordet av hänsyn till den heliga fastemånaden ramadan.

Doku har tidigare skrivit om den kaukasiska islamistmiljön i Sverige och kopplingarna till det planerade beställningsmordet. 

Ryssland begärde mannen utlämnad för mord 2013 

Högsta domstolen har i ett beslut från 2013 tagit ställning till en begäran från Ryssland om att mannen skulle utlämnas för lagföring. Mannen var misstänkt för att ha begått ett mord där år 2001. 

Högsta domstolen gjorde bedömningen att mannen löpte en risk att utsättas för förföljelse mot liv eller frihet om han utlämnades till Ryssland och redogjorde för vad som är känt om förhållandena i Tjetjenien, att mannen betraktas som en motståndare till den sittande regeringen och att han efterlysts internationellt. Högsta domstolen ansåg därför att det förelåg hinder mot utlämning. 

Dottern omhändertogs efter omfattande våld och förtryck 

Under våren 2020 omhändertogs mannens äldsta dotter och placerades på ett skyddat boende. 

Socialtjänsten inledde en utredning efter flera anmälningar om oro för att hon utsattes för fysiskt och psykiskt våld i hemmet. Bland annat hade skolpersonal efter samtal med flickan uttryckt stark oro för hennes liv.

Flickans situation utreddes av socialtjänsten redan 2016, men hon berättade senare att hon i det skedet inte vågade medverka eftersom hon inte var säker på att hon skulle kunna skyddas. 

Hon har varit mycket rädd för konsekvenserna av att berätta om sin hemsituation för skolan och socialtjänsten och hon var orolig för att bli förd utomlands och för sitt liv. 

I den senare utredningen utryckte hon flera gånger att hon inte tänkte berätta något för polisen och socialtjänsten om hon inte var helt säker på att få skydd för resten av livet.

Socialtjänstens utredning visade att flickan under lång tid hade blivit utsatt för fysiskt och psykiskt våld av sin pappa och styvmamma. Hon hade blivit slagen med olika tillhyggen och med knytnävar mot kroppen. Vid ett tillfälle ska styvmamman ha tryckt upp henne mot väggen, tagit stryptag och bankat hennes huvud mot väggar och skåp. Hon har också utsatts för hot, kontroll och kränkningar. 

Både pappan och styvmamman har tidigare varit misstänkta för brott mot flickan.

Flickan lämnade under utredningen uppgifter om att hon regelbundet blivit utsatt för kränkande behandling genom att exempelvis kallas för ful och idiot. 

Hon tilläts heller inte att äta tillsammans med den övriga familjen eller att leka med sina syskon eftersom hon ansågs vara smutsig. 

Fick inte delta i musik- och idrottsundervisning 

Flickan saknar godkända betyg i en del ämnen eftersom föräldrarna inte tillåtit henne att medverka på musiklektioner och i idrottsundervisning. Föräldrarna har också begränsat vad hon fick lov att läsa. 

Mannen, som uppgav att han är väldigt religiös och rättroende, men inte extrem, medgav att det stämde att det strider mot hans religiösa uppfattning att tillåta dottern att delta i musikundervisning, men han menade att det finns flera föräldrar i Sverige som är av den uppfattningen. 

Föräldrarna förklarade flickans upplevelser av våld, kontroll och psykisk misshandel med att hon har ett behov av uppmärksamhet och att polisen har påverkat henne att lämna uppgifterna.

Mannen uppgav också att det funnits förutfattade meningar hos socialtjänsten och skolan mot honom och styvmamman på grund av deras religion. 

Förvaltningsrätten ansåg att det finns en påtaglig risk för att flickans hälsa och utveckling skadas på grund av den fysiska och psykiska misshandeln och biföll därför ansökan om omhändertagande.

SOFIE LÖWENMARK