Misstänkte IS-rekryteraren har utvisats i Säpoinsats

Den tidigare misstänkte IS-rekryteraren Ahmed Ahmed har under lång tid suttit förvarstagen i väntan på utvisning eftersom han bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Under förra veckan flögs han ur landet i en hemlig Säpoinsats. – Ahmed Ahmed var en nyckelperson i radikalisering och rekrytering av jihadister, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.

Doku rapporterade om Ahmed Abdulkarim Ahmed Ahmeds utvisningsärende våren 2021. Han hade då suttit i förvar under närmare ett år sedan regeringen fattat beslut om utvisning enligt lagen om särskild utlänningskontroll efter ansökan från Säpo. Av säkerhetsskäl placerades han i avskildhet på häktet i Huddinges säkerhetsavdelning. 

Under förra veckan flögs 52-åriga Ahmed Ahmed ur landet under en hemlig Säpoinsats, vilket Aftonbladet var först att avslöja. Enligt Aftonbladet har Irak vägrat att ta emot honom och han flögs istället till Istanbul i Turkiet där han ska ha lämnats med en mindre summa pengar, en mobiltelefon och en flygbiljett till Irak.

I sin roll som imam och predikant gick Ahmed Ahmed under ett flertal alias och han har som imam varit verksam vid bland annat Eskilstuna, Västerås och Örebro moskéer. Han har också varit mycket aktiv som föreläsare om islam för ungdomar i en rad olika föreningar. 

Han greps första gången under 2015 i en insats av säkerhetspolisen i Vivalla i Örebro och han häktades som misstänkt på sannolika skäl för brott mot lagen om offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terrorverksamhet. 

Det ska bland annat funnits flera avlyssnade samtal där rekrytering till IS diskuterades och vittnesmål om Ahmed Ahmeds roll. Enligt Aftonbladet ska 14 personer i kretsen som han undervisade om islam ha rest för att ansluta sig till terrorgrupper och i hans bostad och telefon fann polisen en större mängd jihadistpropaganda. En Syrienåtervändare var också skriven på Ahmed Ahmeds hemadress så sent som under förra året. 

Men misstanken ledde aldrig till åtal och i samband med att förundersökningen lades ner kommenterade åklagaren fallet: ”Rent allmänt kan det vara svårt att bevisa den här typen av brott. De som rekryterats eller försökt bli rekryterade kanske inte är så pigga på att besvara frågor som kan vändas mot dem.”

Ur den sekretessbelagda akt som Doku tidigare delvis tagit del av framgår att Ahmed Ahmed varit på Säpos radar långt innan han häktades misstänkt för terrorrekrytering 2015. Hans juridiska ombud hade då begärt ut akter om honom från Säpo från 2008 och vid flera tillfällen under åren framöver. 

Till skillnad från de övriga fallen med imamer som fått utvisningsbeslut efter ansökan från Säpo, bedömde Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen att det inte förelåg hinder att utvisa Ahmed Ahmed till hans hemland Irak.

Han är därmed den förste av de uppmärksammade imamerna med utvisningsbeslut som utvisning har verkställts för. Tidigare har Vetenskapsskolans tidigare huvudman Abdel Nasser El-Nadi (Abo Talal) självmant lämnat Sverige och ska även han befinna sig i Turkiet

Terrorforskaren Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan kommenterar utvisningen till Doku: 

Ahmed Ahmed var en nyckelperson i radikalisering och rekrytering av jihadister inte bara i Örebro och Eskilstuna moskéer men också i Göteborg och framförallt Stockholm. Det är viktigt att man avlägsnar viktiga säkerhetshot mot Sverige – detta kommer påverka säkerhetsläget framöver.

SOFIE LÖWENMARK