Saudiarabien betalade svenska Fatwarådets ordförande

Ytterligare en medlem i det svenska Fatwarådet har finansierats av Saudiarabien, kan Doku avslöja. Det handlar om rådets ordförande Saeed Azam.

Efter Dokus avslöjande nyligen om att Saudiarabiens Londonambassad finansierar en ledande imam hos det svenska Fatwarådet för att han ska sprida salafistisk islam kan vi nu berätta att Saudiarabien under lång tid också har finansierat Fatwarådets ordförande, Saeed Azam.

För en tid sedan fick Doku veta att en av de mest profilerade och uppmärksammade ledarna för islam i Sverige, Hassan Moussa, i hemlighet finansieras av Saudiarabien. Under flera år har han fått månatliga betalningar med betydande belopp från Saudiarabiens Londonambassad till sitt konto i Sverige.

I samband med att Doku arbetade med avslöjandet kontaktade vi Stockholms moské och Göteborgs moské. Vi ville veta hur de stora moskéerna ser på frågan om utländsk påverkan, om de på samma sätt som forskningen anser att utländsk finansiering är ett problem för Sverige och Europa och om det kan påverka imamernas och moskéernas självständighet. Vi ansåg också att de borde uttala sig om det finns en risk för att utländska krafter kan sprida extremism och ge upphov till radikalisering och om det är som Försvarshögskolan skriver i rapporten Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället, att utländsk finansiering är en av de salafistiska och salafist-jihadistiska utmaningarna för det svenska demokratiska samhället. Men ingen av moskéerna återkom till oss.

Av samma anledning, men också för att få kommentarer på Saudiarabiens hemliga betalningar till Hassan Moussa, kontaktade vi också det svenska Fatwarådet i Malmö. Inte heller därifrån fick vi något svar.

Fatwarådet ska enligt sin egen beskrivning vägleda muslimer i Sverige genom uttolkningar av islam i aktuella samhällsfrågor. De närmare målen för verksamheten framgår av tolv punkter på rådets hemsida. Inget av målen anger uttryckligen att fatwor och verksamheten i övrigt ska ta hänsyn till en uttolkning av islam för svenska eller skandinaviska förhållanden. Men när Fatwarådet uttalar sig offentligt är det i stället just den svenska särprägeln som framhävs. Det skedde till exempel när Sveriges radios Människor och Tro besökte Fatwarådet i programmet Sharia i Sverige och ordföranden Saeed Azam berättade om skillnaden i synen på islam mellan Saudiarabien och andra diktaturer i arabstaterna och Sverige.

Sveriges radios redaktör för Människor och Tro, Anders Diamant, uppgav i en kommentar till Doku att redaktionen inte kände till att Saudiarabien finansierar Fatwarådets imam Hassan Moussa. Han sa att om redaktionen hade känt till det som Doku avslöjade skulle reportern i inslaget ha ställt frågor om rådets möjlighet att vara oberoende i sin rådgivning och pressat honom mer om det.

Saeed Azam har beskrivit sig själv som en av Sveriges ”mest välkända och respekterade imamer”. Därför säger han sig vara efterfrågad av både moskéer och konferenser och för det får han ingen ersättning, uppger han. Han säger också att han inte heller får betalt för sitt arbete för svenska Fatwarådet.

Doku kan nu avslöja att Saeed Azam fått betalt från annat håll, från Saudiarabien. I samband med en prövning av Saeed Azams rätt till sjukersättning upptäckte Skatteverket att han under 2015 och 2016 tagit emot oredovisade inbetalningar på sitt konto med över 320.000 kronor. Saeed Azam erkände att en stor del av pengarna var ersättning från Muslim World League i Saudiarabien. På samma sätt som Hassan Moussa sa Saeed Azam att det var fråga om gåvor. Han sa också att betalningarna skett eftersom han ”som imam rest långa sträckor för att undervisa i moskéer både i Sverige och i Danmark samt att han utan avgift hjälpt folk att lösa deras problem”.

Varken Skatteverket eller förvaltningsrätten accepterade påståendet om gåvor utan ansåg att betalningarna från Saudiarabien var ersättning för utfört arbete.

Islamiska kulturföreningen, där Saeed Azam var verksam, hade enligt uppgifter kopplingar till det danska Islamisk Trossamfund som startade karikatyrkrisen i Danmark 2005.

Saeed Azam har vid flera tillfällen kommenterat den arabiska desinformationskampanjen om LVU mot Sverige och svensk socialtjänst. I vissa sammanhang har han försökt nyansera diskussionen, men han har på sin Facebook också delat de filmer som kampanjen spred. Han har också sagt att socialtjänsten vid placering av barn bör beakta ”barnets kulturella bakgrund och religion”. 

Saeed Azam var tidigare verksam inom föreningen Salsabils kulturcenter. Enligt Försvarshögskolans rapport Salafism och salafistisk jihadism 2.0 präglades föreningen av salafistiska inslag, med inbjudna radikala föreläsare och uttalanden av anti-demokratiska budskap från ledande representanter. Flera av personerna bakom Salsabil grundade föreningen Wakf i Malmö. De hade tidigare varit aktiva i den danska miljön under ledning av det danska trossamfundets salafistiska imam Abu Laban, som pekats ut som upphovsman till den danska Muhammedkrisen.

När det svenska Fatwarådet bildades sågs det av media som en viktig händelse för att rådgivning om islam till muslimer i Sverige skulle vara anpassad till svenska förhållanden. Det uttrycktes förhoppningar om att Fatwarådet skulle spela en konstruktiv roll i att betona islam som en kraft som kan verka i samklang med och inte i kontrast med det svenska samhället. En islamolog kommenterade verksamhetens svenska särprägel med att det var modigt av fatwarådet att ge råd om hur muslimer kan leva i Sverige.

Doku har varit i kontakt med Saeed Azam som dock inte har återkommit med svar på våra frågor.

SOFIE LÖWENMARK