Tidigare skol-VD:n El-Nadi släppt ur förvaret

Vetenskapsskolans tidigare huvudman, Abdel Nasser El-Nadi, har släppts ur Migrationsverkets förvar. I väntan på att han ska kunna utvisas från Sverige har han istället anmälningsplikt hos polisen. Det framgår av ett beslut från Migrationsöverdomstolen.

Det var i våras som sex ledande personer inom den radikalislamistiska miljön i Sverige togs i förvar av Migrationsverket efter att Säkerhetspolisen ansökt om att de ska utvisas från Sverige. Som skäl har Säpo angett rikets säkerhet och hänvisat till Lagen om särskild utlänningskontroll.

Abdel Nasser El-Nadi, som bland annat varit huvudman för Vetenskapsskolan och en aktiv person inom Göteborgs radikala islamistmiljö, har suttit frihetsberövad på Migrationsverkets förvar sedan i maj. Den 5 juli fattade Migrationsverket beslut om att han ska utvisas, men att det för närvarande inte är möjligt då han skulle riskera förföljelse av myndigheterna i Egypten, där han kommer ifrån.

Överklagade utvisningsbeslutet

Abdel Nasser El-Nadi har överklagat utvisningsbeslutet till regeringen, och yrkat på att han ska släppas ur förvaret. Av de uppgifter i ärendet som inte omfattas av sekretess framgår att El-Nadi anser att Säkerhetspolisens ansökan är ”vag och spekulativ”. Han menar också att han vid ett återvändande till hemlandet riskerar ”förföljelse på grund av politisk uppfattning samt tillskriven religiös uppfattning”, och att han skulle ”gripas och utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling eller straffas med döden”. Han vill därför ha status som flykting, eller alternativt skyddsbehövande, eller beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder.

I onsdags i förra veckan fattade Migrationsöverdomstolen beslut om att förvaret av honom ska hävas, samtidigt som man rekommenderade regeringen att fastställa Migrationsverkets utvisningsbeslut. Man delar dock verkets bedömning om att en utvisning för närvarande inte går att verkställa.

…det finns tungt vägande skäl hänförliga till den nationella säkerheten…

Av handlingarna framgår att domstolen ”med hänsyn till de uppgifter som Säkerhetspolisen lämnat och det som kommit fram under handläggningen hos domstolen bedömt att det finns skäl att utvisa NN”, och att det finns anledning att anta att El-Nadi ”har bedrivit sådan verksamhet som utgör fara för rikets säkerhet och att det finns anledning att anta att han kommer att fortsätta verksamheten här.”

Domstolen skriver också:

”Mot samma bakgrund anser Migrationsöverdomstolen att uppgifterna i ärendet medför att det finns tungt vägande skäl hänförliga till den nationella säkerheten som innebär att NN:s ansökan om resedokument bör avslås.”

”Inte proportionerligt” hålla i förvar

Migrationsöverdomstolen skriver i sitt beslut om att häva förvaret av Abdel Nasser El-Nadi att det finns anledning att anta att han kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige, men att det ”inte längre kan anses proportionerligt” att fortsätta hålla honom i förvar, bland annat då det inte finns något som talar för att utvisningen kan verkställas inom de närmaste månaderna. Istället träder ett tidigare beslut om anmälningsplikt i kraft.

MAGNUS SANDELIN