El Nadis bolag får miljoner från Vetenskapsskolan

500 kronor från den elevpeng som skattebetalarna ger för varje elev på Vetenskapsskolan kommer betalas ut till den tidigare huvudmannen Abdel Nasser El Nadis bolag fram till den 1 januari 2028.

När islamistrektorn Abdel Nasser El Nadi sålde Vetenskapsskolan i Göteborg förband sig den nya ägaren att betala 250 000 kronor varje månad till hans bolag Kunskapsmakten AB. Avtalet innebär att 500 kronor från den elevpeng som skattebetalarna ger för varje elev på skolan kommer betalas ut till bolaget fram till den 1 januari 2028. Det framgår av köpeavtalet och de intervjuer som Skolinspektionen gjort i utredningen av skolans nya ägare.

Köpeavtalet är daterat den 29 maj, medan Abdel Nasser El Nadi fortfarande satt i förvar av Migrationsverket enligt lagen om särskild utlänningskontroll, utpekad som en säkerhetsrisk mot riket.

Enligt köpehandlingarna förbinder sig den nya ägaren av skolan att varje månad betala 250 000 kronor till Abdel Nasser El Nadis bolag Kunskapsmakten AB. 

Den nya ägaren ska betala med framtida vinster.

Om utbetalningar uteblir kan El Nadis bolag, enligt avtalet, ta tillbaka skolan igen. 

500 kronor per elev till tidigare ägaren

Den totala köpeskillingen för aktierna är 25 miljoner kronor, en totalkostnad som GP tidigare rapporterat om.

I intervjuer som Skolinspektionen gör med ledningen för Vetenskapsskolan, som nu bytt namn till Safirskolan, berättar skolchefen Sven-Erik Berg vad överenskommelsen innebär för skolan.

– Det innebär att 500 kronor av elevpengarna per elev kommer gå till betalningen till den tidigare ägaren, sammanlagt 175 000 kronor per månad får han efter skatt, säger Sven-Erik Berg till skolans utredare. 

Den 13 september håller Kunskapsmakten AB, enligt Bolagsverkets handlingar, en extra bolagsstämma där Abdel Nasser El Nadi formellt lämnar styrelsen. Istället tar två nära anhöriga till honom över styrelsen

Utreds som målvakt

Enligt protokollet äger också en av dessa två nära anhöriga nu aktierna i Kunskapsmakten AB. 

Den nära anhöriga utreds, som Doku och Expressen tidigare har kunnat berätta, för misstanke om brott mot aktiebolagslagen. Det rör misstankar om att den anhörige ska ha agerat målvakt i El Nadis bolag. 

Den anhörige har i flera intervjuer nekat till att ha några kontakter med Abdel Nasser El Nadi längre.

På en fråga om den närstående kan bekräfta att denne äger bolaget är denne kortfattad, men säger: 

– Ja. Men jag kan inte svara på dina frågor nu.

Du får 250.000 kronor i månaden?

– Jag vet ingenting. Jag kommer att kanske, eller det är säkert, att köpa lägenheter till mina barn.

Den närstående uppger att inga pengar kommer gå till Abdel Nasser El Nadi, men att de nya ägarna redan missat två månadsinbetalningar. 

Och missas inbetalningarna ytterligare två månader kan bolaget, enligt avtalet, återta skolan.

Vad gäller anklagelserna om brott mot aktiebolagslagen har hon hänvisat till sin advokat Hans Gaestadius som uppgett att hon förnekar brott och att han är av uppfattningen att förundersökningen inom kort kommer läggas ner. 

Under de senaste månaderna har Kunskapsmakten AB även bytt namn och syfte: från att ägna sig åt skolverksamhet till att förvalta värdepapper. 

Fört ut miljonbelopp till konton i utlandet

Tidigare i veckan kunde Doku i samarbete med Expressen avslöja hur bolag runt Abdel Nasser el Nadi fört ut mångmiljonbelopp till konton i utlandet.
Vid minst fem tillfällen har Vetenskapsskolan fört ut 950 000 kronor till bankkonton i Saudiarabien.
Så sent som i februari fördes 4,2 miljoner ut från ett annat bolag i El Nadis koncern till ett investeringskonto på Malta. Enligt skolan rörde det sig även i det fallet om pengar som ursprungligen kommer från Vetenskapsskolan, som i sin tur finansieras med skolpeng via skattesedeln.

Den nya ägaren avböjer att kommentera köpavtalet i nuläget och ber att få återkomma senare.

DANIEL OLSSON, reporter Expressen
FRIDA SUNDKVIST, reporter Expressen
MAGNUS SANDELIN, reporter Doku

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.