El Nadi skickade skolpengar till Saudiarabien

Vetenskapsskolans tidigare rektor Abdel Nasser El Nadi har fört ut mångmiljonbelopp till konton i utlandet. Så sent som i februari i år fördes 4,2 miljoner kronor över från ett bolag som El Nadi kontrollerar till ett privat investeringskonto på Malta. Vetenskapsskolan, som fått 275 miljoner i skolpeng sedan starten, har även fört över stora belopp till en bank i Saudiarabien. Det kan Doku avslöja i samarbete med Expressen. Samtidigt utreds Abdel Nasser El Nadi för grovt osant intygande. 

Stora belopp har de senaste åren förts över från Vetenskapsskolan till Saudiarabien.

Häromveckan slog regeringen fast att Vetenskapsskolans tidigare rektor Abdel Nasser El Nadi utgör ett hot mot rikets säkerhet. Samtidigt bekräftade regeringen Migrationsverkets bedömning att El Nadi, som frihetsberövades i maj tillsammans med fem ytterligare radikala islamister i hans krets, ska utvisas.

Nu kan Doku tillsammans med Expressen avslöja hur Abdel Nasser El Nadis utbildningskoncern, där flera fristående skolverksamheter som finansieras med skolpeng ingår, fört ut mångmiljonbelopp till utlandet. Bankutdrag visar att pengar regelbundet förts över mellan olika bolag och personer nära kopplade till Abdel Nasser El Nadi och Vetenskapsskolan. 

Några exempel:

• Hösten 2015 gjordes fyra överföringar direkt från Vetenskapsskolan, som helt finansieras med skattemedel, till konton i Saudiarabien om tillsammans 600 000 kronor. Våren 2017 gjordes ytterligare en överföring, på 350 000 kronor till Saudiarabien. Vid samma tillfälle fördes också en motsvarande summa över till Tyskland. 

• Närmare i tid har andra bolag knutna till Abdel Nasser El Nadi fört över stora summor till ett investeringskonto på Malta som El Nadi har tillsammans med en saudisk medborgare. 

• I februari i år fördes 400 000 euro, mer än 4,2 miljoner kronor, ut från Abdel Nasser El Nadis bolag Gbg Konstruktion till det maltesiska kontot.

Gbg Konstruktion är ett bolag som Elnadi satt som styrelseordförande och vd i då mångmiljonöverföringen gjordes. Bolaget har också en c/o-adress hos Vetenskapsskolan. 

Advokaten: ”By the book”

Advokaten Lars-Erik Olsson har varit anlitad av Abdel Nasser El Nadi och Vetenskapsskolan i civila processer genom åren och han bekräftar att han genom sitt arbete känner till den senare av överföringarna, den till Malta. Han säger att allt, enligt vad han kunnat se, skötts korrekt, eller ”by the book”, som han säger. 

– Det har gått via bank och det finns konto och allt är som jag kan bedöma korrekt, säger Lars-Erik Olsson.

På frågan om varifrån pengarna kommer, om det rör sig om skolpeng och därmed skattemedel, säger Lars Erik Olsson att verksamheten i Vetenskapsskolan går med plus. 

– Jag förutsätter att det är vinstmedel. Det är överskott i verksamheten, säger Lars-Erik Olsson. 

Bara några dagar efter transaktionen på fyra miljoner kronor i februari 2019 reste en annan person knuten till El Nadis koncern ned till Saudiarabien, där svenska myndigheter kunde konstatera att han loggade in med sitt bank-id. 

Frysta bankkonton

Vetenskapsskolan, som tidigare i år bytte namn till Safirskolan, och övriga bolag i Abdel Nasser El Nadis koncern har fått sina bankkonton i Sverige och utlandet frysta. Bakgrunden är ingripandet mot honom från svensk säkerhetspolis sida, då han sattes i förvar tillsammans med fem ytterligare radikala islamister. Skolan och bolagen har senare fått öppna nya konton i en annan bank. 

Det är bland annat till ett konto hos Riyad bank i Saudiarabien som Vetenskapsskolan betalat hundratusentals kronor i olika omgångar.

Doku har tillsammans med Expressen under mer än en månads tid, försökt få Abdel Nasser El Nadi att besvara frågor om transaktionerna. Det har skett både via brev och kontakter med personer i Abdel Nasser El Nadis närhet.

I september släpptes Abdel Nasser El Nadi från Migrationsverkets förvar där han placerades i maj på begäran från Säkerhetspolisen. Den 3 oktober meddelade en person närstående Abdel Nasser El Nadi att han var villig att möta oss för att besvara våra frågor om utbetalningarna till utlandet: 

El Nadi: ”Vill träffa dig öga mot öga”

”Han vill träffa dig öga mot öga”, skriver personen i ett sms och uppger att Abdel Nasser El Nadi kan förbereda sig med att ta fram dokument som visar vad som skett.

Men därefter bröts kontakten. Några fler brev eller SMS har därefter inte besvarats. 

Sedan dess har Abdel Nasser El Nadi inte heller anmält sig hos polisen, så som han är skyldig att göra flera dagar i veckan efter att ha släppts från förvaret tidigare i höstas.  Det kunde P4 Göteborg berätta under onsdagen. På moskén som han besöker uppger man att El Nadi slutat dyka upp den senaste tiden.

Hans advokat Anwar Osman har avböjt att kommentera. Oviljan att kommentera gäller även den utredning som Ekobrottsmyndigheten i Göteborg bedrev mot Abdel Nasser El Nadis verksamhet under våren. Det gällde misstankar om bland annat grovt penningtvättsbrott, grovt näringspenningtvättsbrott och grovt skattebrott lades ned i brist på bevis i månadsskiftet maj/juni. Men en mindre del av samma förundersökning är fortsatt öppen.

Misstanke om målvakt

Abdel Nasser el Nadi och en tidigare affärskollega i ett av koncernens skolbolag har delgivits misstanke om grovt osant intygande. Enligt vad Doku och Expressen erfar handlar det om ett dokument rörande överföring av aktier för flera miljoner kronor i ett systerbolag till Vetenskapsskolan för fyra år sedan. 

Affärskollegans advokat Malin Söderqvist hälsar att hennes klient inte vill ge några intervjuar.

– Men misstanken tillbakavisas. Han har inte gjort sig skyldig till osant intygande, säger Malin Söderqvist.

En person närstående Abdel Nasser El Nadi är samtidigt delgiven misstanke om brott mot aktiebolagslagen. Misstanken rör att personen agerat målvakt i bolag knutna till El Nadi och ingår i samma förundersökning.

Avböjer kommentera

Den personen har avböjt att kommentera misstankarna och hänvisar till sin advokat Hans Gaestadius. Hans bild är att utredningen vad gäller hans klient om målvaktsanklagelserna kommer läggas ned inom en snar framtid.

Även vice chefsåklagare Olof Sahlgren, vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, avböjer att kommentera både den tidigare nedlagda utredningen och de delar som fortsatt pågår.

MAGNUS SANDELIN, reporter Doku
DANIEL OLSSON, reporter Expressen
FRIDA SUNDKVIST, reporter Expressen