Islamistisk aktivist får tillbaka auktorisation

I en video från 2018 som ligger på Hizb ut-Tahrirs hemsida framträder Sayed Jalabi och uppmanar muslimer att inte rösta i de allmänna valen.

Tolken Sayed Jalabi, som är en framträdande medlem i den islamistiska organisationen Hizb ut-Tahrir, får tillbaka sin auktorisation som tolk samt bevis om speciell kompetens som rättstolk. De har Förvaltningsrätten beslutat.

Det var för ett år sedan som Kammarkollegiet efter en anmälan inledde ett tillsynsärende om den auktoriserade tolken Sayed Jalabi, och senare upphävde hans auktorisation som tolk mellan svenska och arabiska och vice versa, samt beviset om speciell kompetens som rättstolk i dessa språk. Jalabi har under många år varit en framträdande medlem i den svenska grenen av Hizb ut-Tahrir, en radikal islamistisk organisation som bland annat Säkerhetspolisen klassar som antisemitisk och antidemokratisk.

Hizb ut-Tahrirs logotype. Organisationen strävar efter ett globalt kalifat styrt av sharialagar.

Enligt ett yttrande uppgav Säpo att Hizb ut-Tahrir troligen strävar efter att rekrytera personer som arbetar inom rättsväsendet för att på det sättet få tillgång till sekretessbelagd information och i längden utveckla sin förmåga att påverka samhället, något som Kammarkollegiet ansåg ”vara synnerligen försvårande”.

Doku har tidigare rapporterat om ett möte som Hizb ut-Tahrir hade i den kommunala lokalen Tensta Träff 2018, där Sayed Jalabi framträdde på scenen. Han talade då bland annat om att en statskupp i den islamiska världen kan användas som en sista utväg för att kullkasta regimer och införa ett islamiskt kalifat: ”stick härifrån – nu är det islam som ska ta över makten”, sa han då. 

Jalabi framträder även i flera av de videor som Hizb ut-Tahrir publicerat på sin svenska hemsida, bland annat en från 2018 där han säger att det är förbjudet att ta icke-islamisk lagstiftning till domare, och han uppmanar muslimer att därför bojkotta valen till riksdag, kommun och landsting.

Kammarkollegiet menade i sitt beslut om att frånta Jalabi hans auktorisation att förtroendet för honom som auktoriserad tolk hade rubbats genom att han försvarar och företräder en islamistisk, antisemitisk och antidemokratisk rörelse.

Han anförde också att Kammarkollegiets föreskrifter inte nämner att en tolk inte får ha åsikter eller värderingar eller att tolken inte får vädra dessa utanför rätten.

Jalabi å sin sida menade i sitt yttrande att det inte finns ”någon motsättning mellan hans islamiska övertygelse och den yrkesutövning som han valt och som han älskar”. Han anförde också att Kammarkollegiets föreskrifter inte nämner att en tolk inte får ha åsikter eller värderingar eller att tolken inte får vädra dessa utanför rätten, och jämförde med den akademiska världen där en forskare inte ska låta sina hypoteser styra forskningen, ”men det ställs inte som krav att objektivitet ska uppnås genom att forskaren avsäger sig sina hypoteser”.

I sitt överklagande till Förvaltningsrätten har Sayed Jalabi vidare framfört att han blivit missgynnad och särbehandlad med anledning av hans religiösa åsikter, och att upphävandet av hans auktorisationer strider mot bland annat grundlagens bestämmelser om yttrande- och föreningsfrihet, samt Europakonventionen. Han skriver att han har varit medlem i Hizb ut-Tahrir sedan 1999 och arbetar ideellt för organisationen, men är inte dess företrädare. Han instämmer däremot i vissa delar av organisationens politiska och religiösa agenda.

Nu har Förvaltningsrätten i Stockholm sagt sitt, och rätten ger Jalabi rätt och undanröjer Kammarkollegiets beslut: ”Förvaltningsrätten anser att det inte tillräckligt klart framgår av bestämmelserna att ett deltagande i en sådan organisation som är aktuell i detta mål kan medföra att auktorisationen upphävs”, skriver rätten.

MAGNUS SANDELIN

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.