Hizb ut-Tahrir hade möte i kommunens lokal

Bild från ett Hizb ut-Tahrirmöte i Stockholm 2018, med Sayed Jalabi längst till vänster.

Företrädare talade mot integration av muslimer

Den islamistiska organisationen Hizb ut-Tahrir höll förra helgen ett seminarium i kommunala Tensta träffs lokaler. Från scenen talade rörelsen bland annat om att ta över makten genom en statskupp och att Hizb ut-Tahrir helt motsätter sig integration för muslimer.

Hizb ut-Tahrir, även känt som ”Det islamiska befrielsepartiet”, är en radikal islamistisk rörelse som har som mål att avskaffa demokratin och införa ett shariastyrt globalt kalifat. På den svenska grenens hemsida kan man läsa: ”Hizb ut-Tahrir erkänner inte demokratin som styrelseskick, eftersom det bygger på sekularism, som står i motsättning till Islam. Demokrati fastställer att människan lagstiftar medan det enligt Islam uteslutande är Skaparen, Allah, som har rätt att lagstifta.”

Dekal från Hizb ut-Tharirs kampanj att muslimer inte skulle rösta i riksdagsvalet.

Rörelsen är förbjuden i flertalet arabiska länder samt i flera andra länder världen över. I Tyskland är rörelsen olaglig bland annat med hänvisning till antisemitiska uttalanden.

Hizb ut-Tahrir stoppades så sent som i slutet av augusti från att hyra kommunala Kista Träff, efter att det planerade mötet uppmärksammats på sociala medier. Då var temat för det planerade mötet ”Motarbeta islamfientligheten utan att rösta”. 

Denna gång annonserade rörelsen datum samt tid för ett seminarium, men höll inne med var mötet skulle äga rum. Slutligen aviserades Tensta som plats. Doku kan nu avslöja att helgens möte – lördagen 25/11, hölls i kommunala Tensta Träffs stora sal. Lokalerna ägs av Stockholms stad.

”Vi är emot att man integreras på bekostnad av islam. Att man lämnar islam eller att islam blir något som blir amputerat. Utan Khilafah, utan sharia, utan jihad.”

Via ABF som driver Tensta Träff får Doku uppgifter om vilka som hyrt lokalen under den aktuella dagen och det framgår att Hizb ut-Tahrir har hyrt lokalen i egenskap av en privatperson. 

I en filmad del från mötet som publicerats i en sluten grupp på Facebook svarar tre män från Hizb ut-Tahrir på publikfrågor. 

Sayed Jalabi som är ledargestalt för Svenska Hizb ut-Tahrir förklarar från scenen att målet bland annat är att genomföra en statskupp för att kunna införa deras tilltänkta islamiska kalifat. Han menar att en statskupp inte behöver vara blodig utan att man efter strategiskt arbete stegar in och förklarar: ”stick här ifrån – nu är det islam som ska ta över makten”. 

Lyssna på klippet här.

En fråga handlar om Hizb ut-Tahrirs syn på integration, och svaret från scenen lyder: 

”Vi är emot integration. Vi arbetar emot att muslimerna integreras på bekostnad – inte att muslimerna är en aktiv part i samhället, muslimerna ska vara en aktiv part i samhället. Men vi är emot att man integreras på bekostnad av islam. Att man lämnar islam eller att islam blir något som blir amputerat. Utan Khilafah, utan sharia, utan jihad. Alla delarna av islam måste sammankopplas med islam. För islam är islam. Det är det vi arbetar med.”

Lyssna på klippet här.

”I detta fall har en enskild privatperson gjort förfrågan och vi har internt brustit i vår hantering: förfrågan skulle aldrig ha godkänts.”

Yosef som från scenen svarade på denna fråga är aktiv i Hizb ut-Tahrir. Han höll under valrörelsen ett tal på Rinkeby torg där han uppmanade medborgarna att inte rösta i valet. Yosef är också den person som hyrde kommunala Tensta träff. 

I ett skriftligt svar tackar ABF:s pressekreterare Gilda Romero för att Doku uppmärksammade dem på att mötet har ägt rum i Tensta Träff och skriver att de kommer att vidta åtgärder för att det inte ska upprepas. 

”Vi känner väl till Hizb ut-Tharir, de har tidigare önskat hyra lokaler av oss och vi har i samtliga fall med bestämdhet gett avslag. Deras verksamhet, demokratisyn och värderingar står i direkt kontrast mot den slags verksamhet vi vill stödja och upplåta lokal åt. I detta fall har en enskild privatperson gjort förfrågan och vi har internt brustit i vår hantering: förfrågan skulle aldrig ha godkänts. Vi kommer att, med bakgrund av denna bristande hantering, vidta interna åtgärder och ytterligare förstärka våra rutiner så att bokningar att detta slag aldrig sker”, skriver Gilda Romero från ABF.

Doku har pratat med Sayed Jalabi men han avböjer att kommentera artikeln. Han hänvisar istället frågor till Hizb ut-Tahrirs mediekontor i Danmark.

Uppdatering: I ett inlägg på Facebook utvecklar Sayed Jalabi den utläggning som han på seminariet hade om statskupp som metod. Han skriver att Hizb ut-Tahrir ”arbetar inte för att förändra Sveriges sekulär-demokratiska system”, men att ”statskupp som en sista utväg för att kullkasta regimer i den islamiska världen kan tillgås”.

SOFIE LÖWENMARK 

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.