IS-återvändare inblandad i härva med assistansfusk

Bild från propagandafilm från IS.

En IS-återvändare som har varit anställd som personlig assistent åt ett assistansbolag har rapporterat in ett stort antal blufftimmar. Förvaltningsrätten dömde assistansbolaget till återbetalning av över 400 000 kronor. 

I en dom av förvaltningsrätten som föll innan sommaren krävs ett assistansbolag med säte i södra Sverige på återbetalning av 442 541 kronor för felaktiga utbetalningar. 

Doku kan nu avslöja att mannen som har fuskat åt assistansbolaget är en så kallad IS-återvändare. 

Mannen som idag är i 30-årsåldern reste till Syrien under hösten 2015 och återvände till Sverige senare samma år. Han har även uttryckt sympati för våldsbejakande islamism på sociala medier. 

Efter återkomsten till Sverige har mannen bland annat varit anställd som personlig assistent åt ett assistansbolag med säte i södra Sverige. 

Återkommande fusk

Ur förvaltningsrättens dom framgår att IS-återvändaren återkommande har fuskat med inrapporterade timmar. I själva verket har mannen befunnit sig på andra platser i Sverige under tidpunkter som han rapporterat in att han varit i arbete. Försäkringskassan har kunnat visa hur hans kort har använts i andra städer och hur han befunnit sig på tågresor under de tidpunkter han påstått sig ha utfört assistans.

Ur domen framgår att IS-återvändaren redan tidigare har fuskat för det aktuella assistansbolaget. Under 2017 hade mannen rapporterat in arbetade timmar under november och december månad. Först när han blivit överbevisad erkände han att han i själva verket befunnit sig utomlands under den tid han uppgivit att han utförde vård i Sverige. 

Assistansbolaget överklagade Försäkringskassans tidigare beslut om återbetalning men förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Flera ärenden

Assistansbolaget förekommer i flera ärenden där det funnits olägenheter och misstanke om olika former av fusk.

I ett fall agerade assistansbolaget ombud åt en man som Försäkringskassan reste återbetalningskrav emot. Det hade då framkommit att mannen sökt asyl i Sverige under falsk identitet och därför saknande ett giltigt uppehållstillstånd. Därmed saknade han också rätt till det assistansbidrag som beviljats och betalats ut. Han undkom dock återbetalningskravet då rätten bland annat bedömde honom sakna möjlighet att betala tillbaka. I ett annat fall där assistansbolaget agerar ombud fanns misstanke om att brukarens vårdbehov var kraftigt överdrivet.

I en rapport från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats) vid Försvarshögskolan och som presenterades av Finansinspektionen år 2017 framkommer att pengar som var avsedda för att gå till svårt funktionshindrade i Sverige istället finansierat terrorverksamhet och resor till terrorgrupper i Syrien och Irak.

”Saknar koll”

Magnus Ranstorp. Foto: Försvarshögskolan

Terrorforskaren Magnus Ranstorp, en av tre som står bakom rapporten, uppger för Doku:

”Även om brottsbekämpande myndigheter blivit vassare på senare tid med att strypa olika finansieringsflöden så kvarstår mycket arbete. Radikalislamister är som vattenflöden – täpper man till ett område kommer de runt fördämningar och tar sig till nya områden. Vi saknar idag koll på hur radikalislamister gömmer sig i föreningar, stiftelser och söker bidrag då det inte finns uppföljning av kommuner, regioner eller myndigheter. Sverige fortsätter vara ett ekobrottsparadis”. 

Det är inte känt om assistansbolaget eller om brukarna som anlitat assistansbolaget vet om den anställde assistentens bakgrund hos IS. Inte heller om assistenten överhuvudtaget utfört någon assistans för bolaget.

SOFIE LÖWENMARK