Predikanten som uppmanar kvinnor till lydnad

Bilal El Borchali är en mycket flitig föreläsare såväl i moskéer och föreningar som på nätet. Hans budskap går ofta ut på att inga avsteg får göras från Koranen. Bild från Youtube.

Doku porträtterar dem som påverkar

Vad finns det för influencers i den svenska radikalislamistiska miljön? Vilka personer, i Sverige eller utomlands, inspirerar, radikaliserar och på andra sätt påverkar unga människor i Sverige till en extrem islamistisk ideologi? I den sjätte delen i Dokus serie om personer som har och har haft en stor roll för spridande av ideologi i de här miljöerna skriver vi idag om en av de mest aktiva salafistiska föreläsarna i Sverige, Bilal El Borchali.

”Nu är vi här igen, mina dyrbara syskon. Jag hoppas att ni haft en bra tid så länge.”

Mannen, iförd helvit klädsel och en vit huvudbonad, sitter bakom ett bord och tittar rakt in i kameran. Sedan tittar han ner i sitt manus som ligger på bordet, innan han tittar upp igen och fortsätter:

”Idag så tänkte jag påminna våra dyrbara systrar om påminnelser där profeten Muhammed, frid vare över honom, säger i ett uttalande och meddelar kvinnan hur hon kan tillträda paradiset. Det är väldigt enkelt egentligen.”

Mannen tittar ner i manuset igen, sedan in i kameran.

”Profeten Muhammad, frid vara över honom, sade: Den kvinna som ber sina fem dagliga böner, fastar sin månad, tar vara på sitt könsorgan och lyder sin man…”

Här stannar mannen upp, som för att understryka vikten av den sista delen i det han sa. Han tittar in i kameran och upprepar:

”Lyder sin man…! Kommer att sägas till henne på Domedagen: tillträd Paradiset från vilken port du än vill.”

Mannen i de vita kläderna heter Bilal El Borchali, och föreläsningen kallar han för ”Kvinnans väg till paradiset”. Borchali kallas även SMS-Bilal efter hans prenumerationstjänst där man kan få sms med dagliga religiösa påminnelser. Han är bosatt i Lund och en av de mest aktiva salafistiska predikanterna i Sverige. Han ingår i ett nätverk bestående av en handfull föreläsare som reser runt och predikar ett fundamentalistiskt budskap till framförallt ungdomar. I den här radikala miljön anses de vara religiösa auktoriteter och har därmed en stor möjlighet att påverka hur unga människor ska tycka, tänka och agera. Några andra av dessa kringresande predikanter i Sverige har Doku porträtterat i tidigare delar i den här serien; Anas Khalifa, Abu Muadh och Abu Raad.

Innehållet kretsar framförallt kring frågor om hur man ska leva och uppföra sig för att vara en bra muslim, vad som enligt islam är tillåtet (halal) och vad som är otillåtet (haram), och enligt Borchalis tolkning så innebär det att inga avsteg får ske från Koranen och hadith.

Bilal El Borchali är mycket aktiv på sociala medier. Utöver hans sms-tjänst så kan man ta del av hans talrika föreläsningar på flera sajter, som bilal.se, och även Youtube under till exempel kanalen budskapet.tv. Innehållet kretsar framförallt kring frågor om hur man ska leva och uppföra sig för att vara en bra muslim, vad som enligt islam är tillåtet (halal) och vad som är otillåtet (haram), och enligt Borchalis tolkning så innebär det att inga avsteg får ske från Koranen och hadith.

Eftersom han har en så stor påverkan på ungdomar så ägnar Försvarshögskolan flera sidor åt hans verksamhet i sin rapport Mellan salafism och salafistiska jihadism (2018). En genomgång där visar att Borchali under föreläsningarna ofta betonar att muslimer ska följa Koranen till punkt och pricka, och stå emot det svenska sekulära samhällets negativa inflytande.

I en föreläsning säger han:

”Vi får inte lov att tänka på att anpassa islam, som många säger, en ’europeisk islam’!”

I en annan föreläsning säger Bilal Borchali:

”Oh troende, tillträd islam som helhet. Vi ska ta hela paketet! Inte bara det som passar oss. Inte bara det som är lämpligt för oss!”

Precis som de inledande citaten i den här artikeln illustrerar så uppehåller han sig också ofta kring frågan om kvinnans roll i islam, där vikten av lydnad till mannen poängteras. I en föreläsning pratar han om att kvinnor måste täcka sig för att inte hamna i helvetet:

”Det finns ingen förståndig kvinna som tycker om att visa sig själv, därför bör hon täcka sig!”, säger han.

Enligt Borchali är det bara händerna och ansiktet som får synas på kvinnan. I övrigt ska hijaben täcka hela kroppen, inte vara dekorativ, inte färggrann utan svart eller vit, den får inte vara åtsittande, inte parfymerad och inte heller likna de ”otrognas” klädsel.

Han argumenterar vidare i en annan föreläsning emot homosexualitet och sprider också föreställningen att Socialtjänsten i Sverige omhändertar muslimska barn.

Bilal El Borchali och de andra nämnda predikanterna, samt ytterligare ett par föreläsare, utgör ett sammanhållande nav för propagandaspridning och rekrytering i den svenska salafistmiljön, med starka personkopplingar till islamistiska terrornätverk. Men han har även förekommit i mindre extrema sammanhang som föreläsare, till exempel hos organisationen Sveriges unga muslimer.

Han har varit en återkommande föreläsare hos organisationen Sveriges Förenade Muslimer i Göteborg, en av de centrala organisationerna i Västsveriges radikalislamistiska och jihadistiska miljö.

Även om Bilal El Borchali inte själv predikar ett våldsbejakande budskap utan tvärtom tagit avstånd från terrorism så rör han sig i en miljö som består av bland annat mycket extrema, våldsbejakande personer, där den typen av budskap också varit vanliga. Han har varit en återkommande föreläsare hos organisationen Sveriges Förenade Muslimer i Göteborg, en av de centrala organisationerna i Västsveriges radikalislamistiska och jihadistiska miljö, och han har poserat på bild tillsammans med bland annat Ali al-Ghanas, Gävleimamen Abo Raads släkting, som återkommande och öppet lagt ut propaganda för Islamiska staten.

Bilal Borchali till höger tillsammans med Ali al-Ganas, ungdomsledare i Gävle som öppet spridit propaganda för Islamiska staten. Bild från Facebook.

Han skulle också vara konferencier när organisationen Muslim Aid Sweden 2015 bjöd in den kontroversielle predikanten Kamal El-Mekki, som bland annat förespråkat dödsstraff för den som lämnar islam. Efter uppmärksamhet i medierna stoppades dock El-Mekki från att tala på konferensen.

En av Försvarshögskolans slutsatser i sin rapport om salafistiska miljöer i Sverige är att även om salafismen inte är uttalat våldsbejakande så kan den ändå vara problematisk utifrån det demokratiska samhällets normer och värderingar, på grund av budskap som går ut på att begränsa kvinnors frihet, vara emot homosexualitet, vara antisemitiska eller motverka kontakter med icke-muslimer. Inte heller går rörelsen enligt rapporten helt att separera från våldsam jihad, ”särskilt inte på den individuella mottagarnivån”. Istället kan de fiendeskapande salafistiska budskapen vara inkörsportar till mer radikala hållningar som i slutändan riskerar att leda till våld.

Dessa överlappande delar kan också illustreras av hur den blivande IS-medlemmen ”Mustafa Abu Aaliyah” från Lund framträdde sittande bredvid Bilal El Borchali under en konferens 2014 i Helsingborg. Bara några månader senare anslöt ”Mustafa Abu Aaliyah” till terrororganisationen i Syrien.

MAGNUS SANDELIN

Läs tidigare delar i Dokus serie om salafistiska ”influencers”:

Anas Khalifa har spridit extremism i femton år
Den radikala salafisten i Halmstad
Al-Awlaki – terrorimanen som härskar på nätet

Hatpredikanten som är en ”cheerleader” för jihad
Abo Raad – imamen som hyllade IS blixtkrig i Irak

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.