Abdel Nasser El Nadi försöker blanda bort korten

Den 19 oktober 2014 delade Vetenskapsskolans huvudman Abdel Nasser El Nadi en så kallad nasheed med sångaren Abu Hajar al-Hadrami. Skärmdump från Facebook.

Efter att under en längre tid ha vägrat svara på Dokus frågor väljer Vetenskapsskolans huvudman Abdel Nasser El Nadi nu att kommentera vår granskning av honom i ett pressmeddelande. Där tillbakavisar han den som ”helt grundlös”. Ingenting av det han framför motsäger dock uppgifterna i våra artiklar, iställer försöker han blanda bort korten. Vi väljer därför att berätta om ytterligare ett inlägg som han gjort på Facebook.

Abdel Nasser El Nadi har under flera år varit en del av den radikalislamistiska miljön i Sverige och Göteborg, samtidigt som han varit högste chef för en skolkoncern under expansion. Som Sofie Löwenmark beskrivit så har han varit en flitig föreläsare i ungdomsföreningar som Tuff och SFM, och han har haft flera anställda på sin skola som också varit aktiva i den här miljön.

För en tid sedan kom det till Dokus kännedom att Abdel Nasser El Nadi ingår i den grupp om cirka två tusen personer som Säkerhetspolisen anser utgör den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige. Enligt Säpo har El Nadi haft en roll i rekrytering av personer till våldsbejakande islamism, och likaså i att många personer har rest från Göteborg för att ansluta till olika jihadistgrupper.

LÄS MER: SÄPO PEKAR UT HÖG SKOLCHEF FÖR REKRYTERING

Att Säpo gör den här bedömningen vet Doku genom olika källor. Det finns inte någon som helst tvekan om sanningshalten i Dokus uppgifter, annars hade vi inte publicerat dem. Men på grund av källskydd kan vi inte precisera ursprunget till uppgifterna närmare än så.

Att Säpo gör den här bedömningen vet Doku genom såväl muntliga som andra källor. Det finns inte någon som helst tvekan om sanningshalten i Dokus uppgifter.

Det hade dock varit oansvarigt om jag som publicist valt att inte gå ut med den här typen av bekräftad information, med tanke på den skolverksamhet som Abdel Nasser El Nadi bedriver och håller på att expandera.

I sitt pressmeddelande väljer Abdel Nasser El Nadi att enbart tala om terrorgruppen Islamiska staten, och lyfter fram hur han i ett par facebookinlägg från 2015 och 2016 kritiserade IS för dess brutala metoder.

Men våra artiklar handlade inte om Islamiska staten, utan om den våldsbejakande islamistiska miljön i stort. IS är bara en del av den, och det finns också en öppen splittring mellan exempelvis IS och al-Qaida. I min bok Svenska IS-krigare, Från al-Qaida till jihadi cool (2016) beskriver jag hur den här splittringen kunde ta sig uttryck i den svenska jihadistiska miljön (sid. 229).

LÄS MER: UTPEKADE SKOLCHEFEN VILL TA ÖVER GYMNASIESKOLA

Det finns också ett flertal exempel på svenska personer som uttryckte eufori och glädje när Islamiska staten utropade sitt ”kalifat” 2014, men som sedermera tog avstånd från terrorgruppens mycket brutala praktik, utan att för den sakens skull överge den jihadistiska ideologin. Två exempel på personer från den svenska jihadistmiljön som på sociala medier kraftfullt fördömt IS är Mirsad Bektasevic, dömd för terrorbrott i Bosnien och en av de svenska Syrienresenärerna, samt Ahmad Qadan, dömd för brott mot lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Att Abdel Nasser El Nadi tagit avstånd från Islamiska statens grymma metoder är varken överraskande eller motsägelsefullt.

Den 19 oktober 2014 delade Vetenskapsskolans huvudman Abdel Nasser El Nadi en så kallad nasheed med sångaren Abu Hajar al-Hadrami. Skärmdump från Facebook.

Det är otvetydigt så att han under 2014 argumenterade för skapandet av någon form av stark sunniislamisk stat, grundad på sharia. Det visar de facebookinlägg som Doku publicerat, men också en annan postning som han gjorde på Facebook i oktober 2014 och som vi väljer att berätta om nu. Då delade han nämligen en så kallad nasheed (vokalsång) från en känd sångare inom den jihadistiska rörelsen, Abu Hajar al-Hadrami. Hadrami var innan han dödades 2015 Islamiska statens egen propagandasångare.

LÄS MER: RADIKALA MILJÖER OMGER EL NADI

Sången med al-Hadrami som El Nadi delade på Facebook är ingen särskild IS-sång, men är en kampsång för en sunniislamisk stat i Syrien. ”O Hama, revenge, revenge! Today exterminate the disbelievers”, lyder en textrad översatt till engelska. ”Pure Sham will stay Sunni. We want to live in freedom”, lyder en annan rad. ”We want to live in freedom. Islamic Freedom. We reject secularism”, lyder ytterligare en textrad. (Begreppet ”Sham” står för Levanten eller Syrien med omkringliggande områden, reds. anm.)

Sången illustreras av al-Hadrami med vapen och den svartvita symbol som Islamiska staten och andra jihadistgrupper använder. Intill sin postning av sången skrev El Nadi på arabiska: ”Må Gud stödja sunniterna till segern i Sham och Irak”. I en kommentar till en annan persons delning av samma film kommenterade El Nadi: ”Må Gud stödja sunniterna till segern i Sham och Irak och överallt.”

Att som El Nadi försöka blanda bort korten duger inte.

MAGNUS SANDELIN
Ansvarig utgivare för doku.nu

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844.