Stiftelsen Doku behövs i kampen mot terrorism

Vi ser en växande radikalislamistisk miljö i Europa och Sverige. Det kommer oundvikligen att ge avtryck på såväl lång som kort sikt. För att motverka den utvecklingen behövs insatser av alla goda krafter i samhället. Därför är också stiftelsen Doku nödvändig, skriver Magnus Sandelin.

Tidigt under torsdagsmorgonen slog polis tillsammans med Säkerhetspolisen till på flera adresser i Västsverige. Idag fredag häktades en 22-årig man misstänkt för stämpling till terroristbrott, i en utredning som enligt Säpo har internationella kopplingar. Enligt uppgifter till SVT tyder det mesta på att misstanken handlar om islamistisk terrorism, men ännu vet vi inte exakt vad som ligger bakom.

Tidigare i veckan sköt 29-årige Cherif Chekatt ihjäl tre personer och skadade tretton vid en julmarknad i den franska staden Strasbourg. Chekatt, som senare själv dödades av polis, sades vara radikaliserad islamist och ha funnits med på en lista över säkerhetshot i landet.

Troligen bekräftar de två händelserna vad den norske terrorforskaren Petter Nesser tidigare i januari poängterade i en debattartikel i tidskriften Politico. Trots en nedgång i islamistiskt motiverad terrorism i världen under det senaste året så kan man inte blåsa faran över.

Nedgången i antalet dödade i islamistisk terrorism är en följd av att Islamiska staten försvagats och förlorat det mesta av sitt territorium i Syrien och Irak. Men trots det behöll IS, enligt statistik från Global Terrorism Index, förstaplatsen vad gäller världens mest dödliga terrororganisation, följd av de likaså islamistiska terrorgrupperna Boko Haram, al-Shabaab och Talibanerna. Tillsammans mördade de 10.632 människor under 2017.

Att just den islamistiskt eller religiöst motiverade terrorismen har visat sig så extremt dödlig har bland annat att göra med val av måltavlor och en ambition att utföra storskaliga attentat där många civila dödas urskillningslöst. Terroristerna anser att de agerar på uppdrag av Gud och enbart står till svars inför Gud, till skillnad från till exempel separatistiska terrorister, vars prioriteringar i kampen står i direkt relation till hur befolkningen ser på metoderna.

Men inte bara i länder som Syrien och Irak utan även i Europa har den islamistiskt motiverade terrorismen minskat det senaste året, om man ser till antalet döda samt utförda attacker. Enligt Petter Nesser ska man dock, för att förstå hotbilden, inte enbart se till antalet genomförda attentat utan måste även inkludera de terrorplaner som säkerhetstjänsterna lyckas avvärja. Nyligen släppte till exempel brittisk polis information om att de avvärjt sjutton attentatsplaner bara det senaste året, vilket Doku rapporterade om.

Petter Nesser pekar också på en annan viktig faktor inför framtiden. Att cirka 5.000 européer de senaste åren har rest till Syrien föratt ansluta till jihadistiska grupper har i sin tur lett till att de islamistiska terrornätverken i Europa stärkts betydligt. Radikaliserade individer har skaffat sig nya kontakter såväl internationellt som nationellt och inlett nya samarbeten. Dessutom finns bland dem som återvänt ett betydligt större antal personer än tidigare som nu kan komma att åta sig centrala roller i framtida terrornätverk- och celler, så kallade entreprenörer. Forskning har visat att ”entreprenörerna” är en förutsättning för att en terrorcell ska skapas och agera.

Sammantaget ser vi en växande radikalislamistisk miljö i Europa och Sverige. Det kommer oundvikligen att ge avtryck på såväl lång som kort sikt. För att motverka den utvecklingen behövs insatser av alla goda krafter i samhället. Därför är också stiftelsen Doku nödvändig, som använder journalistiken för att belysa ljusskygga personer och verksamheter och informera om händelser och trender.

Vi lanserade den här sajten för tre månader sedan, i september. I oktober blev vi registrerade som insamlingsstiftelse. Syftet är, för att citera stiftelsestadgarna, ”att bedriva självständig, granskande journalistik och sprida kunskap om den våldsbejakande/radikala islamistiska miljön, ur ett i huvudsak svenskt perspektiv.”

Verksamheten befinner sig fortfarande i en upptaktsfas, men under den här korta tiden har jag och Sofie Löwenmark trots knappa resurser ändå lyckats få en hel del genomslag i riksmedier för våra publiceringar.

I september avslöjade vi hur pengar skickats från en hawalabank i Göteborg till en IS-koordinator i Kenya, troligen för att slussas vidare till den svenske IS-terroristen Michael Skråmo.

I oktober kunde vi berätta att Abdel Nasser El Nadi, huvudman för en växande skolkoncern med Vetenskapsskolan i Göteborg som bas, finns med bland de cirka två tusen personer i Sverige som Säpo klassar som våldsbejakande islamister.


Vår förhoppning är att med en bättre ekonomi i framtiden kunna engagera fler journalister, släppa en del rapporter och även lägga mer tid på att bygga upp ett arkiv med information om den svenska miljön.

En annan granskning gällde de fyra svenska terrorister som var på väg att sätta igång en massaker på danska journalister i Köpenhamn 2010. Snart släpps de ut i frihet, men vår genomgång visade att tiden i fängelset kantats av våld, hot och dåligt uppförande, och att ett par av dem dessutom har försökt att radikalisera sina medfångar.

Jag lyckades i höstas också träffa ”Abu Omar”, en centralgestalt inom den svenska jihadistiska miljön, i en svensk förort. Hans namn har figurerat i en rad terrorutredningar i Sverige och internationellt, men han har under flera år lyckats hålla sig undan journalister.

För ett par veckor sedan kunde Sofie Löwenmark på sajten avslöja att den extrema islamistorganisationen Hizb ut-Tahrir lyckats hyra en lokal som tillhör Stockholms stad för att där sprida sitt intoleranta och antidemokratiska budskap. Den nyheten är ett bra exempel på att Doku inte enbart skriver om den direkt våldsuppmanande miljön, utan även islamistiska extremgrupper i en bredare bemärkelse.

Vi har under hösten även börjat publicera en serie porträtt av personer i Sverige och utomlands som har en stark ideologisk påverkan på den svenska radikalislamistiska miljön. Det handlar om ideologer och predikanter som sprider sitt budskap på nätet eller under föreläsningar. Vi vill genom den här serien öka kunskapen i samhället om hur radikalislamistiska idéer sprids.

Framöver har vi ambitionen att fortsätta med djupare och längre granskningar av den radikalislamistiska miljön, men vi vill också kunna förmedla snabbare nyheter och fler analyser och kommentarer. En tanke är ocksåatt på regelbunden basis rapportera om ny, intressant forskning om ämnet.

Stiftelsen Dokus största hinder är fortfarande att det saknas en stabil finansiering av verksamheten. Det journalistiska arbetet bedrivs därför på halvideell basis och vid sidan om annat. Vår förhoppning är att med en bättre ekonomi i framtiden kunna engagera fler journalister, släppa en del rapporter och även lägga mer tid på att bygga upp ett arkiv med information om den svenska miljön. I framtiden ser vi också möjligheter till utbildningsverksamhet.

Om du vill vara med och stötta oss i det här arbetet så ge oss gärna ett bidrag. Det går att donera till stiftelsen Doku på följande sätt:

Swish: 123 257 08 44
Bankgiro: 5310-8924

MAGNUS SANDELIN
Ansvarig utgivare för doku.nu