Krönika

Om Baksi vill se en demon kan han titta i spegeln

Varken Partiet Nyans eller Mohamed Hagi Farah har meddelat att han kommer kandidera för Partiet Nyans. Vill Baksi se en verklig demon, behöver han bara se sig själv i spegeln, skriver Mikail Yüksel i en replik på Kurdo Baksis krönika. Kurdo Baksi svarar direkt.


Rinkebys ”borgmästare”, ängel eller demon?

Nyligen fick jag det svar jag anade på min 20 år gamla fråga om Mohamed Hagi Farah är en integrationsvänlig ängel eller en undercover-demon. Det integrationsfientliga Partiet Nyans meddelade nämligen att han kandiderar för dem till Stockholms kommunfullmäktige, skriver Kurdo Baksi.


Att Aftonbladet sprider fake news har blivit problemet

När Jan Guillous fantasier om Doku för tredje gången publicerades i Aftonbladet började det allt mer likna en kampanj. Han tycks lida av en mycket osund besatthet av att kleta lögner på oss, men det är Aftonbladets publiceringar av fake news som har blivit det stora problemet, skriver stiftelsen Dokus ordförande Magnus Sandelin.

Konstvärldens fina salonger var aldrig ett mål för Vilks

Att Vilks så ofta i svenska medier, av den ena namnkunniga opinionsbildaren efter den andra, framställdes dels som monomant upptagen vid muslimer, dels som ständigt sökande efter uppmärksamhet och publicitet, skapade en helt felaktig bild av honom. Lars Vilks var monomant upptagen av konstvärlden, av att förstå och blottlägga dess innersta mekanismer, skriver Johan Lundberg i en analys.


Lars Vilks agerande hade kunnat öppna ögonen för fler

Konstnären Lars Vilks är död. Vi vet ännu inte särskilt mycket om den trafikolycka som tog hans liv. Däremot finns det anledning att reflektera kring hur omvärlden reagerat på hans konstprojekt. Den omtalade karikatyren av profeten Mohammed som rondellhund medförde dödshot som tvingade honom att leva med personskydd i många år. Hur kunde så många skuldbelägga Lars Vilks, trots att det var honom som hoten riktade sig emot?